Areszt Śledczy w Lublinie we współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi realizuje szereg działań edukacyjnych, w ramach których studenci mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, podczas zajęć realizowanych na terenie jednostki penitencjarnej

12 maja 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Anna Ausz oraz Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podpisali porozumienie o współpracy umożliwiające rozszerzenie dotychczasowych działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych

8 maja br. w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej w Europie, w których po raz kolejny wzięła udział lubelska Służba Więzienna.

Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Ryszard Przymus

Uroczystość powołania zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Lublinie

Współpraca pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a Aresztem Śledczym w Lublinie od wielu lat przebiega wzorcowo, z korzyścią dla obu instytucji. W ostatnich latach uległa ona zacieśnieniu, dzięki czemu teoria spotyka się z praktyką, a proces resocjalizacji staje się efektywniejszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej