Na terenie sosnowieckiego aresztu gościły dziś studentki pedagogiki i bezpieczeństwa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz katowickiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej wzięli udział w imprezie o nazwie "Dzień Bezpieczeństwa".

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu po raz kolejny wsparli Fundację "Bajtel" z Mysłowic przekazując na świąteczny kiermasz rękodzieło wykonane przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu to kolejna uczelnia wyższa, z którą Areszt Śledczy w Sosnowcu zawarł porozumienie o współpracy.

Dzięki podpisanemu w dniu 15.03.2024 r. przez dyrekcję Aresztu Śledczego w Sosnowcu porozumieniu z Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła w najbliższej przyszłości osoby odbywające kary pozbawienia wolności będą mogły podjąć nieodpłatną pracę na rzecz kolejnego podmiotu, o którym mowa w art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego.

W celu stworzenia skazanym szansy na skuteczniejszą resocjalizację, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali współpracę z kolejnym podmiotem zainteresowanym zatrudnieniem osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej