Z okazji Święta Służby Więziennej 8 lipca 2024r. w Areszcie Śledczym w Sosnowcu odbyła się uroczysta odprawa, której towarzyszyło nadanie wyższych stopni służbowych oraz wręczenie odznaczeń resortowych.

Dnia 3 lipca 2024 r. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej. Podczas uroczystości zostały  wręczone odznaki resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy okręgu katowickiego. 

Z okazji Dnia Dziecka psycholog Aresztu Śledczego w Sosnowcu zorganizowała program z zakresu integracji rodzin, w ramach którego skazani ojcowie nagrywali wiersze oraz bajki dla swoich dzieci, a także wykonywali dla nich ozdoby plastyczne.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu w dniu 29.05.2024 r. wzięli udział w Dniu Otwartym Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu połączonym z obchodami Dnia Dziecka.

W celu stworzenia skazanym szansy na skuteczniejszą resocjalizację, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali formalną współpracę z Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Służba Więzienna realizuje kolejne kursy zawodowe dla osób pozbawionych wolności. Zostały one sfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej