Grochowski areszt gościł dziś członków Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studentów kryminologii z Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Warsztaty malarskie

13.06.2024

W ramach programu resocjalizacji kadra Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie wspólnie z Fundacją "Dom Kultury" zorganizowała dla grupy skazanych kobiet warsztaty malarskie z udziałem dr. Sebastiana Kroka.

Funkcjonariuszki grochowskiego aresztu wzięły udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka w Ministerstwie Finansów.

Funkcjonariusze grochowskiego aresztu mieli przyjemność gościć w Publicznym Przedszkolu Zielony Wiatraczek w Kobyłce.

Grochowski areszt gościł dziś członków Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Grochowski areszt gościł dziś studentów II roku pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej