Grochowski areszt w dniu dzisiejszym gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie należących do Koła Naukowego Psychologii Sądowej LexPsyche.

W dniu 23 listopada 2023 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem kadry kierowniczej. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie płk Adam Piórkowski wręczył funkcjonariuszom tutejszej jednostki organizacyjnej wyróżnienia i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Dnia 9 listopada 2023 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.

25 października wystartowała kolejna 12 edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego w 2016 roku Programu „Praca dla więźniów”. Oferty należy składać do 8 grudnia 2023 roku.

Spotkanie z Temidą

02.11.2023

W miniony piątek, 27 października 2023 roku oraz w dniu dzisiejszym grochowski areszt gościł kolejne grupy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z opiekunem dr Agnieszką Gutkowską.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej