Dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości 38 funkcjonariuszom Służby Więziennej nadano po raz pierwszy odznaki „Zasłużony dla krwiodawstwa w Służbie Więziennej”. Wyróżnionym wręczyli je wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart i  Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka. Przed ministerstwem zaparkował krwiobus, w którym mundurowi i pracownicy ministerstwa oddawali krew.

Dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości 38 funkcjonariuszom Służby Więziennej nadano po raz pierwszy odznaki „Zasłużony dla krwiodawstwa w Służbie Więziennej”. Wyróżnionym wręczyli je wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart i  Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka. Przed ministerstwem zaparkował krwiobus, w którym mundurowi i pracownicy ministerstwa oddawali krew.

Kondolencje

12.06.2024

Z głębokim smutkiem informujemy, że 12 czerwca 2024 r. zmarł kpr. Marcin Mizia - funkcjonariusz Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Od maja do lipca trwa akcja krwiodawstwa „Mundurowy Dar Serca 2024". Jeśli możesz, podziel się tym cennym darem. Dla tak wielu potrzebujących ludzi Twoja krew oznacza życie. Dołącz do akcji. zdjęcie Bartosz Muszyński

Z okazji 75-lecia powstania Domu dla Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyła się debata naukowa na temat macierzyństwa penitencjarnego. Wśród zaproszonych gości była wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

2 - 4 czerwca 2024 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa wraz z konferencją poświęcona bieżącej ocenie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) i perspektywie jego dalszego rozwoju. Spotkaniu przewodniczyła wiceministra Maria Ejchart wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk. dr. Andrzejem Pecką.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej