W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Żywcu w dniu 20 maja br. kuratorzy zawodowi odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie.

Funkcjonariusze bielskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie uczestniczyli w „Starowiejskiej Majówce” zorganizowanej w Starej Wsi w pobliżu Bielska-Białej. W uroczystości zgromadziło się wielu zainteresowanych lokalnych mieszkańców. Frekwencja w tym roku dopisała, przewidziano liczne atrakcje oraz wiele niespodzianek dla najmłodszych uczestników.

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej w dniu 13 maja br. Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie odwiedziła grupa kuratorów zawodowych.

Delegacja funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej ZK w Cieszynie uczestniczyła w miejskich uroczystościach z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Funkcjonariuszka działu ochrony z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie w dniu wolnym od służby, pomogła zatrzymać mężczyznę uciekającego przed policyjną kontrolą. Zatrzymany posiadał przy sobie narkotyki, a ponadto, jak się później okazało, kierował pod ich wpływem.

W dniu 16 marca 2024 r., na hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, odbył się II Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej o puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej