Więziennicy z chojnickiej jednostki penitencjarnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku.

Funkcjonariusze chojnickiej jednostki penitencjarnej wzięli aktywny udział w obchodach Dnia Dziecka. Inicjatywa miała na celu nie tylko sprawienie radości najmłodszym, ale również budowanie pozytywnych relacji między społecznością, a Służbą Więzienną.

W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach odbył się niezwykły koncert profilaktyczny Fundacji SNAP, który miał na celu edukację i wsparcie resocjalizacji skazanych. Wydarzenie to jest przykładem innowacyjnego podejścia do pracy z osobami odbywającymi karę więzienia.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Chojnicach.

Chojniccy więziennicy wzięli udział w uroczystych akademiach z okazji zakończenia roku szkolnego maturzystów.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach gościli w Szkole Technicznej im. Dywizjony 303 Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej