Po raz kolejny w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 8 skazanych ukończyło szkolenie kursowe w Zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Czas na zmianę

06.06.2022

Czas na zmianę! Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu lub szkodliwe używanie alkoholu.

3 Maja w OZ Pionki

28.04.2022

3-go Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

1 listopada

02.11.2021

Pamiętamy o poległych bohaterach z regionu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej