Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał z dniem 28 marca 2023 r. ppłk. Macieja Koniora na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i minister Michał Wójcik oddali dziś hołd ks. Franciszkowi Blachnickiemu w Areszcie Śledczym w Katowicach.

W dniu 27 marca 2023 roku przed kopalnią węgla kamiennego "Borynia-Zofiówka-Bzie" (dawny Manifest Lipcowy) w Jastrzębiu Zdroju odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem "Porozumień Jastrzębskich", muralem upamiętniającym podpisanie Porozumień Sierpniowych oraz figurą św. Barbary w cechowni kopalni. Kwiaty złożyli Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, a także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk...

W dniu 15 marca 2023 roku na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach przeprowadzono szkolenie psów specjalnych zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.

Realizacja ministerialnego programu „Praca dla Więźniów” trwa już 8 lat. Służba Więzienna wzmacnia skuteczność readaptacji osób pozbawionych wolności poprzez ich aktywizację zawodową. Świetnym przykładem tej działalności jest współpraca z PPO w Raciborzu i w Strzelcach Opolskich.

Rekrutujemy!

13.03.2023

Trwa nabór do jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego. Poszukujemy kandydatów na stanowisko strażnik działu ochrony, młodszego wychowawcy działu penitencjarnego oraz młodszego psychologa działu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej