Świąteczny czas sprzyja niesieniu dobra oraz spełnianiu marzeń. Mimo pełnienia podstawowej funkcji izolacyjnej kary pozbawienia wolności funkcjonariusze Służby Więziennej chętnie i systematycznie włączają się w akcje charytatywne angażując także osadzonych w pomoc ukierunkowaną na społeczność lokalną.

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego oraz koszalińskiego.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na problemy osób z niepełnosprawnością, które odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w jednostkach penitencjarnych, w związku ze stosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego rozpoczęli kurs języka migowego.

1 grudnia 2022 roku Zakład Karny w Sztumie gościł studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie o kierunku bezpieczeństwo publiczne odwiedzili kwidzyński Zakład Karny oraz zostali zapoznani z procesem rekrutacji do Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej