W dniu 29 marca 2023 r. dyrektor nowogardzkiej jednostki ppłk Patryk Pruński wraz ze swoim zastępcą ppłk. Robertem Pacholskim spotkał się z dyrektorami nowogardzkich szkół ponadpodstawowych – panią Jolantą Machut oraz panem Marcinem Gałką.

Zajęcia w szkole

29.03.2023

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem z Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku przeprowadzili w dniu 28.03.2023r. zajęcia dla uczniów klas służb więziennych w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze.

Marzec ze szkołami

29.03.2023

Marzec upłynął nam na spotkaniach z młodzieżą szkolną

Tymi słowami można podsumować działania podjęte przez dyrektora zakładu karnego ppłk Patrycjusza Uchrońskiego i nadleśniczego Nadleśnictwa Świerczyna pana Jarosława Gloc.

Na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie odbyło się spotkanie informacyjne dla osadzonych, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocowych tj. Centrum Usług Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej