Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wziął udział w wojewódzkich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Wspólne ćwiczenia

29.04.2024

Funkcjonariusze krakowskiej i rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej odbyli szkolenie na terenie strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu udzielania pomocy poszkodowanemu w warunkach bojowych.

Funkcjonariusze krakowskiej grupy interwencyjnej wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach z funkcjonariuszami grupy interwencyjnej z Rumunii. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń, wspólnych ćwiczeń i treningu.

Z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie, odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy podległych jednostek, z zakresu technik wpływów społecznych oraz działalności sekt.

Z okazji Dnia Ziemi oraz realizowanego programu resocjalizacyjnego pt.:"Jestem EKO" w ramach regionalnej inicjatywy osoby pozbawione wolności, wspólnie ze społecznością lokalną, wykonywały prace porządkowe na terenie Ciągowic.

W dniach 18-19.04.2024 r. na terenie Uniwersytetu SWPS w Katowicach odbyły się targi pracy i praktyk w których obok wielu zaproszonych wystawców brali także udział przedstawiciele Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej