1 września po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek rozpoczynający naukę w nowym roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przy Zakładzie Karnym w Iławie.

W piątek 1 września 1939 r. rozpoczął się trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w historii ludzkości – II wojna światowa. Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą.

Mecz dla Jasia

02.09.2022

Mundurowi i samorządowcy z Warmii i Mazur rozegrali 31 sierpnia br. emocjonujący mecz piłki nożnej. Cel szlachetny – walka o zdrowie 3,5 - letniego JASIA.

Przed dwoma miesiącami st. inspektor Działu Ochrony st. chor. Daniel Lewoń funkcjonariusz Zakładu Karnego w Dublinach. w czasie wolnym od służby, podjął czynności zmierzające do ujęcia sprawcy przestępstwa, a także odzyskania utraconego mienia.

Dar Serca

24.08.2022

Postawa godna naśladowania.

Trwa kolejna edycja programu resocjalizacji pt. „Ogród za murem”, który prowadzą wychowawcy działu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej