24 lipca to szczególna data dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Tego właśnie dnia w 1919 roku ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej powołana została Policja Państwowa jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Właśnie w tym roku za kilka dni mija dokładnie 105. rocznica tych wydarzeń. Z tej okazji, na Placu Farnym w Rzeszowie odbył się uroczysty apel. Dla podkarpackich policjantów to czas wyróżnień i awansów...

Kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach, w ramach kolejnej odsłony programu resocjalizacji z zakresu edukacji patriotycznej, zwiedziły 16 lipca br. Mauzoleum w Michniowie.

Z dniem 15 lipca 2024 r. płk Stanisław Kotula – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie powierzył obowiązki zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie mjr. Andrzejowi Zgoba.

We współpracy z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Stowarzyszeniem Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii, przedstawicielami samorządu, harcerzami, regionalistami, przedstawicielami duchowieństwa, funkcjonariusze łupkowskiej jednostki penitencjarnej i skazani uczestniczyli w upamiętnieniu zamordowanych 10.07.1942r., w Woli Michowej przedstawicieli społeczności żydowskiej

W czwartek, 4 lipca br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Tadeusz Włodyka uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę śmierci Generała Sikorskiego.

4 lipca 2024 roku w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy, z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Teresy Kubas Hul, przedstawicieli instytucji oraz służb mundurowych, odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Święta Służby Więziennej połączone z prezentacją „Pilotażowego kompleksu penitencjarnego w Chmielowie”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej