Funkcjonariusze Służby Więziennej upamiętnili dzisiaj 75. rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu wydał w czerwcu br. nowy album pn. „ZARYS DZIEJÓW DOLNOŚLĄSKIEGO WIĘZIENNICTWA”. Każdy zainteresowany czytelnik będzie mógł bliżej poznać historię polskiego więziennictwa od końca XIX w., w szczególności losy dolnośląskiego więziennictwa po II wojnie światowej. Dla pasjonatów historii nie zabrakło wielu ciekawostek, również o nieczynnych miejscach odosobnienia. Album dostępny jest nieodpłatnie w 12 jednostkach...

W dniu dzisiejszym na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie odbyło się uroczyste zawieszenie flagi państwowej.

W ramach wieloletniej współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Jeleniej Górze, pod nadzorem wychowawcy skazani uczestniczyli w pracach porządkowych prowadzonych na terenie przyległym do basenu miejskiego.

30 czerwca 2018 roku wykonano prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Kłodzku

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej