W dniu 10.07.2024r. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się uroczystość nadania odznaczeń i wyższych stopni służbowych.

W dniu 09.07.2024r. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku Dyrektor mjr Tomasz Iwaniuk podpisał umowę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności z Dyrektorem Szkoły PSP 2 im. Janusza Korczaka, Panem Maciejem Szymczykiem.

W dniu 04.07.2024 r. grupa sześciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim uczestniczyła w zajęciach kulturalno – oświatowych, organizowanych poza terenem jednostki.

W dniu 21.06.2024 r. grupa sześciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kluczborku w ramach programu z zakresu aktywizacji zawodowej „Sukces w moich rękach” uczestniczyła w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki.

W dniu 13 czerwca br. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku reprezentowanym przez zastępcę dyrektora kpt. Jarosława Janickiego, a dyrektor szkoły Panią Joanną Walczak.

W dniu 11 czerwca 2024r. na terenie Zespołu Szkół  Nr 1 w Kluczborku odbyły się Wakacyjne Targi Pracy organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej