W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyło się szkolenie funkcjonariuszy z udziałem specjalisty do spraw cyber-bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej.

Działanie środków psychoaktywnych oraz omówienie działania tych substancji na organizm człowieka – to jedno z zagadnień omawianych podczas spotkania z funkcjonariuszami policji

12 września - Dniem Brukarza, został ustanowiony w celu podkreślenia i zwrócenia uwagi na osoby pracujące w tym zawodzie. W zawodzie, który wymaga starannego przygotowania, fachowości oraz dokładności.

1 września 1939 roku - Ideą ,,Dębu Wolności'' jest sadzenie drzewka dębowego jako symbolu „żywego pomnika” .

Dlaczego ludzie z taką przyjemnością wprowadzają się w stan, w którym tracą nad sobą kontrolę i często dochodzi do wypadków ? Tak dzieje się od wieków a ofiar tragedii rodzinnych przybywa...

Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim będę?

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej