Funkcjonariuszka działu ochrony z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie w dniu wolnym od służby, pomogła zatrzymać mężczyznę uciekającego przed policyjną kontrolą. Zatrzymany posiadał przy sobie narkotyki, a ponadto, jak się później okazało, kierował pod ich wpływem.

W ramach realizowanego w Zakładzie Karnym w Cieszynie programu readaptacji społecznej „Twórcza Resocjalizacja” skazani w okresie przedświątecznym przygotowali ozdoby oraz kartki świąteczne.

Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili przemyt narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie 20 marca uczestniczyli w Uroczystym Apelu pod Wałką w 82. rocznicę zamordowania 24 żołnierzy ZWZ AK przez hitlerowskich okupantów.

W dniu 16 marca 2024 r., na hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, odbył się II Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej o puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie.

W dniu 13.03.2024 r., na hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej