Kraty Zakładu Karnego w Herbach otworzyły się dzisiaj dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Kochanowskiego w Częstochowie

233 lata minęło od uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 Maja.

W dniu 24 kwietnia br. ppłk Przemysław Stęczniewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach podpisał porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Częstochowie

Program Readaptacji Społecznej dla skazanych po 60. roku życia w Zakładzie Karnym w Herbach odpowiedzią na potrzeby skazanych seniorów.

W dniu 10 kwietnia br. Zakład Karny w Herbach uczestniczył w Targach Pracy w Politechnice Częstochowskiej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach przeprowadzili zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kochanowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej