W miniony poniedziałek 28 listopada mieliśmy okazję przyjąć w raciborskiej jednostce uczniów klas maturalnych z Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Młodzież uczestniczyła w programie „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz w programie „ W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

13 listopada w Raciborskim Centrum Kultury odbył się uroczysty apel z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku uroczystość była wspólnym przedsięwzięciem Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Lasów Państwowych i Straży Miejskiej.

Po przerwie wróciła realizacja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej, prewencja przestępstw w środowisku młodzieży szkolnej pn. „ W służbie Prawu”.

Dziś w Zakładzie Karnym w Raciborzu w obecności Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia podpisano List intencyjny w sprawie współpracy raciborskiej Służby Więziennej ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Górnośląskiego.

2 października 2023r. przy Zakładzie Karnym w Raciborzu odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kwater mieszkalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ta ważna dla Służby Więziennej inwestycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności pełnienia służby w formacji. Ma również wymiar prorodzinny.

Młodzieżowe drużyny raciborskich jednostek MDP OSP oraz harcerze wzięli udział w Zawodach Strzeleckich Młodzieży zorganizowanych przez dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej