Przedstawiciele Zakładu Karnego w Sieradzu w dniu 16.02.2024 roku wzięli udział w targach pn. „Akademickie Inicjatywy” zorganizowanych przy Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie.

Udział w zajęciach kulturalno- oświatowych osadzonych Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Sieradzu.

Każdy skazany sieradzkiej jednostki znajdzie dla siebie interesujący program resocjalizacyjny.

Udział funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu a także osadzonych w 32 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej