W dniu 24. maja br. funkcjonariusze Służby Więziennej pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy – mjr Zbigniew Sapielak oraz plut. Monika Klusek wzięli udział w uroczystości pogrzebowej śp. Eugeniusza Lisa ps. „Bystry”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy w dniu 16 maja br. uczestniczył w powiatowych obchodach dnia strażaka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy płk Krzysztof Maźnicki reprezentował Służbę Więzienną na Powiatowych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzisiaj odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy

"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne: Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"

W dniu 15.04.2024 r. dwoje nowych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy złożyło ślubowanie wypowiadając słowa roty: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej…”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej