W dniu 16 lutego 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przeprowadziliśmy spotkanie z osobami zainteresowanymi wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

8 lutego 2024r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Elblągu odbyło się spotkanie Kierownictwa Zakładu Karnego w Iławie z Kierownictwem oraz Sędziami Penitencjarnymi Sądu Okręgowego w Elblągu.

Szukasz stabilnego zatrudnienia? Wstąp w nasze szeregi! Szczegółowe informacje, dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78. Możesz też napisać do nas na adres: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Wigilia Służb Mundurowych z przedstawicielami duchowieństwa, Senatu, władz samorządowych województwa i powiatu oraz zaprzyjaźnionych osób.

Święta Bożego Narodzenia to szczególne dni dla chrześcijanina, jak również dla ludzi, którzy opierają się prawie wyłącznie na tradycji naszego narodu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej