Dziesięć lat temu na terenie inowrocławskiej jednostki penitencjarnej powstał Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Z tej okazji odbyło się dziś seminarium terapeutyczne METRI OMNIA EST HOMO.

Lekcja historii

13.05.2024

W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyła się prezentacja filmu poświęconego męczeńskiej śmierci Polaków podczas II wojny światowej. Skazani z inowrocławskiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii.

Dzień zawodów

09.05.2024

Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięły udział w akcji przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach.

Przy obelisku pamięci ofiar byłego przejściowego obozu hitlerowskiego w Inowrocławiu zorganizowano uroczystość patriotyczną związana z rocznicą zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystości wzięła udział ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. To kolejne spotkanie w tej placówce.

Corocznie trzeciego maja inowrocławianie świętują uchwalenie konstytucji 3 Maja. W tym roku przy świętowaniu dopisała pogoda, a podczas uroczystości nie zabrakło reprezentacji Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej