Wśród podpisanych przez Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie umów z  kontrahentami zewnętrznymi, są też te mające na celu nieodpłatne zatrudnienie skazanych na rzecz podmiotów zewnętrznych

W ramach kolejnej edycji programu resocjalizacyjnego „Bartnik” skazani mają szansę na uzyskanie wiedzy o pszczelarstwie i prowadzeniu pasieki, a tym samym na poszerzenie bazy swojej społecznej readaptacji

Delegacja Zakładu Karnego w Łupkowie wzięła udział w  Gminnych Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

Od wielu lat Zakład Karny w Łupkowie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Rzeszowie w zakresie edukacji historycznej skazanych

W dniu 19.04.2024r., skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie odwiedzili mieszkańców DPS oo. Bonifratrów w Iwoniczu

Symboliczne znicze zapalone dziś przy posadzonych 5 lat tamu Dębach Pamięci poświęconych więziennikom przedwojennej Straży Więziennej przypominają o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej