Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w festynie dla dzieci

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie angażują się w pomoc Ukrainie.

Po raz kolejny Służba Więzienna zaangażowała się w realizację proekologicznych projektów w Gminie Komańcza.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zagórzu oraz Komańczy.

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu wyplatają siatki maskujące dla wojsk ukraińskich.

Michał Larek- pisarz, podcaster odwiedził bieszczadzką jednostkę, gdzie dzielił się swoją pasją oraz doświadczeniem zawodowym przy pisaniu kolejnej książki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej