Czy można nie chcieć opuścić więzienia? Można. Jeśli ma się kilka lat, dziecięcą radość, kolorowy balonik w ręce i Tatę z Mamą wspólnie u boku.

W Zakładzie Karnym w Nowym Sączu rozpoczęła się kolejna edycja programu reintegracji rodzin „Bliżej siebie”.

Komunikat

14.05.2024

Informuję, iż w dniu 22 maja 2024 roku widzenia nie będą realizowane z przyczyn technicznych.

Mediacja w liczbach

13.05.2024

Zgodnie z założeniem w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu zakończył się program „Koncepcja rozwoju idei sprawiedliwości naprawczej i mediacji w Służbie Więziennej”, który był realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W związku ze świętem uchwalenia Konstytucji 3 Maja w obchodach uczestniczyła również delegacja Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Jak co roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Sączu w ramach zajęć KO zorganizowali wyjście osadzonych w celu wykonania prac porządkowych przy obelisku nad, którym nasza jednostka sprawuje opiekę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej