Żołnierze niezłomni – to powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczny ruch partyzancki. Ich walka była pierwszym odruchem samoobrony polskiego społeczeństwa na agresję sowiecką i władzę komunistyczną.

W pierwszym semestrze nauczaniem objętych zostało 152 słuchaczy, którzy kształcili się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych: monter BUD.25, monter BUD.11, krawiec MOD.03, kucharz. HGT.02, piekarz SPC.03.

21 grudnia 2023 roku słuchacze CKU uczestniczyli w szkoleniu z  podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.

W dniach 15-16 listopada 2023 r. w Centrum Szkoleniowym Wspólna w Warszawie funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim brały udział w specjalistycznym szkoleniu z zastosowania narzędzia IRS (Individual Radicalisation Screening) indywidualnej diagnozy radykalizacją.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża, brata czy ojca, pomoże scalić rodzinę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej