Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi zyskała w roku 2021 nowy wymiar poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

Data 11 listopada to dla płocczan dzień, w którym oddają hołd bohaterom przeszłości walczącym w obronie takich wartości jak: wolność, patriotyzm, tradycja.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku zagrali w grę "śladami Papieża Jana Pawła II".

14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty i szkolnictwa.

Jedynym źródłem pozyskiwania krwi są honorowi krwiodawcy. Wśród nich jest całe grono funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku.

Podpisany niemal rok temu dokument o współpracy pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim a p.o. Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Panem Józefem Kubicą stał się podstawą do kontynuacji działań realizowanych w ramach programu „Praca dla więźniów”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej