W dniu 23 marca 2023r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca rok 2022, w której  uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Krzysztof Kulczycki

W dniu 16 lutego 2023 r., w ramach realizacji programu prewencji przestępstw "W służbie prawu", na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu gościliśmy młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

W tym roku po raz pierwszy w dniu 8 lutego obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Święto to nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych. 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się fundamentem więziennictwa w  niepodległej Rzeczypospolitej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z kierownictwem firmy POLNA S.A w Przemyślu – prezesem zarządu Panem Łukaszem Hładun oraz wiceprezesem zarządu Panią Luizą Powąska, w celu podpisania umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

W grudniu bieżącego roku w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych realizowana była zimowa edycja programu resocjalizacyjnego pn. „Można inaczej”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z Panem Markiem Kawińskim – prezesem firmy KAW-MET w celu podpisania aneksu do umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej