W zakładzie Karnym w Siedlcach realizowany jest pilotażowy program resocjalizacji z zakresu profilaktyki wskazującej od hazardu dla osób pozbawionych wolności opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W siedleckiej jednostce penitencjarnej pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej został zrealizowany kurs zawodowy "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie". W szkoleniu uczestniczyli skazani recydywiści penitencjarni

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Siedlcach z siedzibą w Ostrówku mające na celu współdziałanie na rzecz skutecznej resocjalizacji skazanych

Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowali zajęcia kulturalno-oświatowe w Muzeum Regionalnym w Siedlcach adresowane do recydywistów penitencjarnych

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach przeprowadzili zajęcia dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim podnosząc ich świadomość prawną. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego programu "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej młodzieży

W ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się w Zakładzie Karnym w Siedlcach w formie zdalnej zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej