Dnia 8 czerwca 2024 roku w Mińsku Mazowieckim odbyły się 4 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI.

W ostatnich dniach studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz słuchacze Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedzili Zakład Karny w Strzelinie.

Zakład Karny w Strzelinie od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Świętego Celestyna w Mikoszowie...

Promocja Służby Więziennej na dniach otwartych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Dnia 22 kwietnia 2024 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkali się z kadrą strzelińskiej jednostki oraz z osadzonymi odbywającymi w niej karę pozbawienia wolności. Podczas wizyty towarzyszył im Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny.

Okno na świat

18.04.2024

Dnia18 kwietnia 2024 roku odbył się w Zakładzie Karnym w Strzelinie program resocjalizacyjny z zakresu readaptacji społecznej i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji dla osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności "Okno na świat".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej