Dnia 12 lutego br. delegacja pocztu sztandarowego wraz z zastępcami dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Krzysztofem Maciejewskim i mjr Michałem Stachowiczem wzięła udział w uroczystych obchodach 84 rocznicy deportacji Polaków na Sybir.

Nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej w 2022 roku dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej. Przywołana data upamiętnia wydane 8 lutego 1919 r. przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego dekrety stanowiące zręby polskiego więziennictwa.

Dnia 6 lutego 2024 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury, który reprezentowała Pani Dyrektor Sylwia Korczyńska.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a tegoroczne hasło brzmiało: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

W dniu 17.01.2024 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski przekazał na ręce Pani Sylwii Korczyńskiej Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie oraz Sztabu WOŚP w Strzelinie rękodzieła wykonane przez osadzonych, które zostaną przekazane na licytację 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dnia 12 stycznia 2024 roku uczniowie 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie odwiedzili Zakład Karny w Strzelinie w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej