W dniu 31 marca 2023 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

W dniu 24 marca 2023 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, odbyła się odprawa roczna kierownictwa jednostki penitencjarnej, w której uczestniczył Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak.

W dniu 23 marca 2023 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z Zespołu Szkół w Żółkiewce.

Powołanie Zastępcy Dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Mjr Damian Knap – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych z Panem Andrzejem Jarzębowskim – Dyrektorem Naczelnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Zgodnie z ustaleniami nieodpłatną pracę osadzeni rozpoczną jeszcze w bieżącym miesiącu.

W dniu 2 marca 2023 r. odbyło się spotkanie ks. dr. Jarosława Szczura – kapelana prawosławnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ze skazanymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej