W dniu 21 marca 2024 roku płk dr Andrzej Pecka Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Ireneusza Dobrzynieckiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

W dniu 26.02.2024 r. odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektora jednostki, kpt. Roberta Wiśniowskiego. W odprawie, oprócz funkcjonariuszy i pracowników jednostki, udział wzięli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, dowódcy i komendanci wojska i formacji mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami penitencjarnymi w Elblągu i Braniewie.

Lubisz wyzwania? Szukasz ciekawej pracy? Oczekujesz stabilnego zatrudnienia? Wstąp w nasze szeregi!

30 maja 2023 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Elblągu. Ceremonię uświetniła obecność Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia.

9 maja odbyły się uroczyste obchody 78 rocznicy wyzwolenia KL Stutthof w Sztutowie, w której wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej.

W mijającym tygodniu w całej Polsce upamiętniono rocznice wydarzeń, które na trwałe wpisały się w naszą tożsamość narodową. W obchodach 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 13. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej wziął udział por. Robert Wiśniowski Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej