W ramach kształtowania postaw patriotycznych w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się prelekcja historyczna.

Funkcjonariusze z radomskiego Aresztu wzięli udział w pikniku poświęconym bezpieczeństwu.

Funkcjonariusze z radomskiego Aresztu Śledczego tradycyjnie oddali krew

Radomską jednostkę penitencjarną odwiedziła kolejna grupa młodzieży

W dniach 6-7 czerwca uczniowie w IV Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu mieli okazję bliżej zapoznać się z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz z jednostką penitencjarną

Tym razem funkcjonariusze radomskiego Aresztu Śledczego odwiedzili uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomiu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej