W dniu 16 listopada 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce przeprowadzili wykład na Wojskowej Akademii Technicznej.

Podstawowe zasady funkcjonowania białołęckiej jednostki penitencjarnej, zadania Służby Więziennej oraz szczegóły prowadzonej rekrutacji – to główne tematy wizyty studyjnej w dniu 15 listopada 2022 r.

25 października ponad 40 uczniów klas penitencjarnych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu odwiedziło białołęcki areszt celem pozyskania wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Pierwszego września podobnie jak we wszystkich szkołach w całej Polsce rozpoczął się również rok szkolny 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego na warszawskiej Białołęce.

Współpraca więzienników z leśnikami przynosi szereg wymiernych korzyści dla obu instytucji. Kolejnym krokiem realizacji podpisanego w lutym 2022 r. porozumienia, jest zatrudnienie skazanych na rzecz Lasów Państwowych.

Udział w targach pracy to jedna z możliwości poszukiwania pracy. To także doskonała okazja do spotkania z wieloma pracodawcami, przeprowadzenia rozmowy, nawiązania kontaktu z pracodawcą – w tym z przedstawicielami Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej