Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe od roku 2021 współpracują aktywnie w obszarze zatrudniania osadzonych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płońsk. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę, popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

Kadra penitencjarna Oddziału Zewnętrznego w Płońsku przeprowadziła dla osadzonych szkolenie w ramach programu ART (Aggression Replacement Training).

Pandemia SARS-CoV-2 prócz tego, że jest dla większości z nas sytuacją niosącą konieczność zmierzenia się z czymś zupełnie nieznanym, wywołała również zryw solidarnościowy.

Jedną z form oddziaływań, prowadzonych przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Płońsku w procesie resocjalizacji, są kursy zawodowe.

Stopniowe znoszenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią powoduje mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej