Dziś po raz pierwszy obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej, z tej okazji przypominamy ważne wydarzenia historyczne mające wpływ na obecny kształt więziennictwa w Polsce

Ostrzeżenia, zasady i przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też rozmowa ze skazanym za przestępstwo komunikacyjne. Nie w szkolnej ławce, ale w jednostce penitencjarnej, a wszystko w ramach programu adresowanego do młodzieży" Szanuj zasady, chroń życie. Nowy projekt edukacyjny jest realizowany wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 26.01.2023 roku podpisał kolejne dwie umowy z nowymi kontrahentami; huta szkła ,,Solbika’’ z Makowa oraz  firmą zajmującą się dystrybucją karmy dla zwierząt ,,Zooart’’ w Moszczance, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych odpłatnie.

Święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną (100 Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał major Fiodor...

Pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla programów resocjalizacyjnych z dwóch jednostek okręgu lubelskiego. Zakład Karny we Włodawie okazał się zwycięski w kategorii z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zaś Areszt Śledczy w Lublinie w kategorii dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu.

kilkadziesiąt akcji pomocowych, nowe porozumienia, znaczy wzrost zatrudniania skazanych i liczne spotkania w ramach promocji rekrutacji. To był bardzo pracowity rok.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej