Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wziął udział w wojewódzkich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Funkcjonariusze krakowskiej grupy interwencyjnej wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach z funkcjonariuszami grupy interwencyjnej z Rumunii. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń, wspólnych ćwiczeń i treningu.

Krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu z zakresu TCCC, prowadzonym przez wybitnego specjalistę w tej dziedzinie – Mariusza Urbaniaka.

Dar serca 2024

15.04.2024

Od maja do końca lipca zaplanowana jest ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych "Mundurowy Dar Serca 2024". W akcję włączają się także jednostki penitencjarne okręgu krakowskiego.

Przedstawiona historia Pana Przemysława jest niebanalna i ukazuje, że czas spędzony w więzieniu nie musi być stracony. Jest świetnym przykładem owocnej współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie resocjalizacji.

Wstąp w nasze szeregi i zostań częścią zespołu, który przyczynia się do bezpieczeństwa i resocjalizacji. Sprawdź najnowsze oferty pracy. Aplikuj już dziś!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej