W dniu 4 lipca 2022 roku mjr Piotr Burak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał z Panem Andrzejem Gołąb - Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie umowę o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych.

29 czerwca, to dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej szczególny dzień. Dzisiaj przypada święto naszego patrona - św. Pawła.

20 czerwca br.w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyło się spotkanie interdyscyplinarne pn. Pomoc postpenitencjarna w wielowymiarowym aspekcie realizacji świadczeń pomocowych

Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura –to liczne przywileje służby w naszej formacji. Dołącz do nas!

Bądź dzieckiem jak najdłużej, Jak dziecko baw się, śmiej! I kochaj tak jak dziecko, I serce dziecka zawsze miej!

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Żytkowicach udzielili pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym, do którego doszło 1 czerwca 2022 roku na drodze Pionki – Garbatka Letnisko w okolicach jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej