Pomagamy Ukrainie

15.06.2022

Funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka pomagają dzieciom z Ukrainy.

W dniach 30 maja – 02 czerwca 2022 roku w Ośrodku odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa, przeznaczona dla kierowników działów ochrony i specjalistów z okręgowych inspektoratów, nadzorujących działalność ochronną.

Zakończyła się doroczna odprawa kapelanów prawosławnych i ewangelickich Służby Więziennej.

Słuchacze Szkoły Podoficerskiej w Kamińsku.

Kolejny raz w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW. Uroczystego zakończenia dokonała ppłk Dorota Pawlak – Komendant Ośrodka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej