Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze por. Jarosław Modzelewski przewodniczył delegacji Służby Więziennej na obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Zambrowie. Poczet sztandarowy jednostki uświetnił miejskie obchody święta.

W 40. rocznice utworzenia Specjalnego Obozu Wojskowego w Czerwonym Borze upamiętniono internowanych w nim członków antykomunistycznej opozycji. Tablicę pamiątkową poświęconą internowanym odsłonili dr Bożena Koszel – Pleskaczuk z IPN w Białymstoku, Pan Józef Godlewski- Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Do groźnych incydentów doszło dzisiaj - 27 października - na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Na jednym z pawilonów mieszkalnych doszło do silnego zadymienia wywołanego pożarem. Chwilę później z miejsca zatrudnienia, wykorzystując furgonetkę zbiegł więzień. A to wszystko szczęśliwie pod pełną kontrolą Służby Więziennej, która we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Komendą Miejską Policji i Zespołem Ratownictwa Medycznego z Zambrowa realizowała...

Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Zbigniew Jankowski gościł na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mediacje szansą na porozumienie” zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Referat wygłosił Kierownik Działu Penitencjarnego por. Adam Buczkowski. Konferencja zbiegła się w czasie z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym w tym roku na 20 października.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Mediacji, 19 października więźniowie z Czerwonego Boru spotkali się z pracownikiem Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku mecenasem Cezarym Chrzanowskim. Gość opowiedział o roli mediacji w rozwiązywaniu problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora a także ich roli w ubieganiu się o WPZ.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mjr Piotr Winiewski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Ewa Denkiewicz, prezes Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie Paweł Sanewski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kawalerii Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, zapalili na grobie wachmistrza symboliczne znicze i złożyli kwiaty. W ten sposób oddali hołd poległemu...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej