Zajęcia kulturalno-oświatowe mają na celu stwarzanie odpowiednich warunków spędzania czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności społecznej skazanych.

29 czerwca Służba Więzienna obchodzi święto patrona formacji – świętego Pawła Apostoła. Święty Paweł Apostoł został ustanowiony duchowym opiekunem formacji na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, wydanego 21 czerwca 2018r.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik z dniem 01.07.2024 roku na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu ppłk Dagmarę Juchner.

Zajęcia kulturalno-oświatowe są nieodłącznym elementem resocjalizacji, pomagając osadzonym w rozwijaniu kompetencji, które mogą przyczynić się do ich sukcesu po opuszczeniu zakładu karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej