Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych Służby Więziennej funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

11 listopada 2022 r. w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

18 października 2022 r. funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej odwiedzili jedną ze szkół średnich w Białej Podlaskiej. W pokazowej lekcji wzięli udział uczniowie kilku klas zainteresowanych poznaniem formacji takiej jak Służba Więzienna.

13 października 2022 r. na terenie zakładu karnego odbyło się spotkanie kadry penitencjarnej ze studentami III roku studiów magisterskich z kierunków Socjologia i Pedagogika Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

Pielęgnując pamięć ofiar zbrojnej napaści ZSRR na Polskę w 1939 r. osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, w ramach prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych, odwiedzili pomnik Pamięci Sybiraków, poznając historię ataku sowietów na Polskę oraz posprzątali miejsca pamięci, którymi opiekuje się tutejsza jednostka penitencjarna.

10 września 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej zaprezentowali stanowisko służbowe podczas Pikniku Bezpieczeństwa organizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Biała.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej