Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy w dniu 16 maja br. uczestniczył w powiatowych obchodach dnia strażaka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy płk Krzysztof Maźnicki reprezentował Służbę Więzienną na Powiatowych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne: Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"

W dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego.

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Dyrektor Zakładu Karnego w  Dębicy otrzymał informację o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariusza - plut. Michała Dragana, który właściwie ocenił sytuację i podjął adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa pasażerów pociągu relacji Wrocław Główny-Ścinawa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej