Osadzeni z Zakładu Karnego w Przytułach Starych za sprawą wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych przygotowali patriotyczny spektakl teatralny.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie prowadzi kolejny nabór kandydatów do służby w swoich jednostkach. To kolejna szansa dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z mundurem. Zainteresowani pracą w Służbie Więziennej mogą wybierać z mnogości zróżnicowanych ofert. Niemal każdy może znaleźć coś dla siebie. Zakład Karny w Przytułach Starych poszukuję między innymi szefa kuchni, referenta działu ewidencji czy finansów oraz strażnika...

System Dozoru Elektronicznego to nieizolacyjny, nowoczesny i bardzo efektywny sposób wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce. 

30 sierpnia w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych odbyło się uroczyste otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, których włączenie w struktury jednostki zwiększy pojemność więzienia o 514 miejsc zakwaterowania osadzonych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą rekrutacji na stanowiska Strażnik Działu Ochrony oraz Pielęgniarka / Pielęgniarz lub Ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Służba Więzienna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oddziaływaniom penitencjarnym organizując szkolenia dla skazanych powiązane ze zdobywaniem zawodu. Od 27 czerwca Zakład Karny w Przytułach Starych realizuje kurs „Montera i Konserwatora Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej