W tarnowskiej jednostce dobiegł końca program pn. „Mediacje po wyroku” sfinansowany w ramach projektu ”Pilotażowe kompleksy penitencjarne” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dzień Dziecka

01.06.2024

Z okazji Dnia Dziecka w murach tarnowskiego zakładu karnego w ramach programu resocjalizacji „Rodzina Razem” odbyło się spotkanie mające na celu zacieśnianie więzi rodzinnych.

Za nami długi majowy weekend, który dla większości z nas był czasem wytchnienia od codzienności. Dla funkcjonariuszy służb mundurowych jak co roku początek maja upływa w akcencie patriotycznych obchodów świąt narodowych.

(NIE)PODOBNI to wystawa fotograficzna której celem było zwrócenie uwagi na fakt, że autystycy są wśród nas, że wybiegają poza konwenanse, że potrzebują naszej akceptacji, a nie oceny…

W dniu 27 marca br. na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie uroczyście powierzono obowiązki Dyrektorowi ppłk. Wojciechowi Jończykowi.

Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych osadzeni z  tarnowskiej jednostki mieli okazję oglądać spektakl odgrywany na deskach Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej