W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy w dniu 20 maja odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Obszaru Województwa Podkarpackiego

Zaskoczenie, wzruszenie i oklaski, tak w skrócie można podsumować debiut sceniczny projektu MMP, w którego skład wchodzą osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Corocznie na terenie całego kraju odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenie. 

Jednym z głównym czynników kryminogennych w kontekście populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach polskiego systemu penitencjarnego jest bezsprzecznie nadużywanie alkoholu lub od niego uzależnienie. W związku z tym w zakładach karnych skazani obejmowani są specjalistycznymi oddziaływaniami o charakterze terapeutycznym lub profilaktycznym.

W miesiącu kwietniu na terenie całego kraju organizowane są lokalne happeningu oraz wszelakiego typu przedsięwzięcia związane z Dniem Ziemi. Przeważnie samorządy decydują się na akcje związane ze sprzątaniem swojego obszaru. Na taki ruch zdecydowały się bieszczadzkie gminy.

Od wielu lat Zakład Karny w Uhercach Mineralnych współpracuje z lokalnymi nadleśnictwami. W ostatnich latach skazani pracowali oraz wykonywali liczne przedsięwzięcia wspólnie z placówkami podległymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej