Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W piątkowe przedpołudnie przedstawiciele wadowickiego zakładu karnego wzięli udział w uroczystym ślubowaniu pierwszoklasistów klas policyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Zakład Karny w Wadowicach przekazał na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej pomoce do zajęć arteterapeutycznych.

Skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 11.10.2023 r. sadzili drzewka oraz zbierali śmieci w okolicy Jeziora Mucharskiego.

Funkcjonariusze wadowickiej jednostki rozpoczęli kolejną edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży.

29 września 2023 r. został nadany sztandar Zakładowi Karnemu w Wadowicach. W uroczystości udział wzięli podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Katarzyna Frydrych oraz z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej