Zakład Karny we Włocławku ponownie gościł kadrę penitencjarną z jednostek podlegających Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi.

Wizyta studentów

26.04.2024

Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odwiedzili mury Zakładu Karnego we Włocławku.

Sierż. Jarosław Łukaszewski, oddziałowy działu ochrony w Zakładzie Karnym we Włocławku wziął udział w Maratonie w Rzymie.

Nagroda roczna – tzw. trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, staż pracy, wcześniejsza emerytura – to atrakcyjne przywileje, które zyskujesz zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej