Kondolencje

12.06.2024

Z głębokim smutkiem informujemy, że 12 czerwca 2024 r. zmarł kpr. Marcin Mizia - funkcjonariusz Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Z okazji 75-lecia powstania Domu dla Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyła się debata naukowa na temat macierzyństwa penitencjarnego. Wśród zaproszonych gości była wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

5 czerwca 2024 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marii Ejchart, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr. Andrzeja Pecki i Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Mirosława Przybylskiego z przedstawicielami strony służbowej z delegacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników...

– Otrzymujecie Państwo nagrodę za odwagę. Zrobiliście coś ważnego nie dla siebie, ale dla dobra wspólnego – powiedziała Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart podczas dzisiejszej (4 czerwca br.) ceremonii wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznak Semper Paratus.

Koło fortuny, malowanie farbami, konkursy z nagrodami i mały test sprawnościowy dla kandydatów do Służby Więziennej – takie atrakcje dla dzieci przygotowały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna na pikniku z okazji Dnia Dziecka w ogrodach kancelarii premiera.

Mediacje po wyroku

29.05.2024

Setki dyżurów mediatorów, prawie tysiąc przeszkolonych osadzonych i prawie 300 przeprowadzonych mediacji to efekt programu z zakresu sprawiedliwości naprawczej, który zakończył się w 22 jednostkach penitencjarnych w całej Polsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej