W pracy ze sprawcami przestępstw niezwykle istotnym jest zwracanie ich uwagi na sytuację ofiar, gdyż osoby skrzywdzone bardzo często czują się rozgoryczone, są przepełnione urazami, negatywnymi uczuciami i frustracją. Z biegiem czasu odczuwane przez nich emocje bledną, ale mimo tego niewybaczona krzywda może działać destruktywnie na jednostkę. Aby ofiary przestępstw nie trwały w tym stanie Służba Więzienna w oddziaływaniach resocjalizacyjnych koncentruje się...

Psychologowie stanowią integralną część zespołu penitencjarnego. Dlatego ich święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności i uznania za to, że swoim życiem zawodowym wspierają innych w radzeniu sobie z emocjonalnymi trudnościami.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu 14 lutego br. odbyła się narada wiceministra sprawiedliwości Marii Ejchart z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Radomiu oraz kierownictwem Służby Więziennej okręgu lubelskiego oraz warszawskiego.

Tradycja i pamięć

08.02.2024

8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej w całej Polsce miały miejsce związane z tym świętem wydarzenia. Z tej okazji na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana honorowa posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W tym roku przypada 105-lecie więziennictwa. W lutowym numerze pochylamy się nad naszą historią i tradycją.

Z dniem 24 stycznia 2024 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk Renatę Niziołek na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej