Wydawca:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Forum Penitencjarne:
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
Redaktor naczelny
tel. (22) 640-86-66  
Fotoreporter
tel. (22) 640-86-68

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny

Irena Fedorowicz
irena.fedorowicz@sw.gov.pl
fotoreporter
Piotr Kochański
piotr.kochanski@sw.gov.pl

Redaktorzy
kpt. Aneta Łupińska
aneta.lupinska@sw.gov.pl
Agata Pilarska-Jakubczak
agata.pilarska-jakubczak@sw.gov.pl
Elżbieta Szlęzak-Kawa
elzbieta.szlezak-kawa@sw.gov.pl
Grażyna Wągiel-Linder
grazyna.wagiel-linder@sw.gov.pl
 

 

Skład Rady Programowej miesięcznika Forum Penitencjarne:
Przewodnicząca:
Elżbieta Krakowska – Kierownik Zespołu Komunikacji Medialnej i Promocji
Członkowie:

  1. Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego
  2. Czesław Tuła  - Przewodniczący NSZZFiPW
  3. Maciej Gołębiowski – zastępca komendanta COSSW w Kaliszu
  4. Włodzimierz Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi
  5. Edward Wasilewski – PTP, COSSW w Kaliszu
  6. Robert Witkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu
  7. Justyna Siedlecka – Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego w Katowicach
  8. Joanna Korczyńska - kierownik działu terapeutycznego ZK w Wojkowicach

Warunki prenumeraty:
Miesięcznik kolportowany jest w systemie prenumeraty, którą przyjmuje redakcja. Cena prenumeraty rocznej wynosi 42zł (3,5zł / egz.). Odpowiednią kwotę należy wpłacać na konto:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
NR 76 1010 1010 0401 5222 3100 0000
w NBP o/o Warszawa z adnotacją:
"Forum Penitencjarne" prenumerata wraz z adresem dostarczania pisma 
Reklama w „Forum Penitencjarnym”
Cała strona – 1 500 zł. + VAT
½ strony – 1 000 zł. + VAT
¼ strony – 700 zł. + VAT
Ogłoszenia drobne – bezpłatne.
Należność płatna przelewem na konto:
Zakład Poligraficzny TONOBIS Sp. z o.o.
12 1090 1883 0000 0001 1614 0102
BZ WBK S.A.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej